În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, sunt necesare documentele următoare:

  • – cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de parinte/reprezentant legal;
  • – certificatul de nastere, original si copie;
  • – actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
  • – documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  • – certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati, original si copie;
  • – chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate;

 

Conform H.G. 1375 din 04.10.2006;
  1.  declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
  2. fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia;
  3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie.