Cererea va fi făcută de soţul cetăţean român, sau prin împuternicit cu procură specială.

Primăria competentă privind transcrierea certificatelor de căsătorie este cea de la domiciliul comun al soţilor, iar în cazul în care soţii au domicilii diferite poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia au domiciliul.

Întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în străinătate şi hotărârea de divorţ a fost pronunţată în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea actului de naştere din ţară. Dovada o poate face prezentând certificatul de naştere eliberat de autorităţile din ţară, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ).

ACTE NECESARE IN VEDEREA TRANSCRIIERII UNUI CERTIFICAT DE CASATORIE DIN STRAINATATE 

  1. Cererea se depune la primaria in raza careia a avut sau are domiciliul stabil titularul actului;
  2. Certificat de casatorie original din strainatate si copie xerox (dupa caz, cu apostila);
  3. Traducere legalizata la un notariat public din Romania;
  4. Act de identitate titular;
  5. Certificate de nastere soti si copii xerox;
  6. Dovada desfacerii casatoriei anterioare, dupa caz;
  7. In situatia in care titularul actului nu se afla in tara, acesta poate da o procura speciala la ambasada/consulat sau la notarul public, in tara in care se afla, cu apostila cu Conventia de la Haga din 1961, in care sa se mentioneze numele pe care doreste sa-l poarte dupa casatorie.