În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, sunt necesare documentele următoare:

  1. cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de parinte/reprezentant legal;
  2. certificatul de nastere, original si copie;
  3. actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
  4. documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
  5. certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati, original si copie;
  6. chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate;
  7. timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

 

Conform H.G. 1375 din 04.10.2006;
  1.  declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
  2. fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al acestuia;
  3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie.