IMPORTANT

      ~  în domeniul evidenței persoanelor ~

      În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.41/30.06.2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxa extrajudiciară de timbru se percepe doar în următoarele cazuri:

         –   eliberarea cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului (în aceeasi localitate, dintr-o localitate în alta și din străinătate în România);

         –   preschimbarea buletinelor de identitate;

         –   înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

 


IMPORTANT

         ~  în domeniul stării civile ~

      În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.41/30.06.2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, nu se percepe taxă extrajudiciară de timbru, pentru următoarele categorii de activități:

         –   înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei;

         –  transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine;

         –  reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă;

         –  eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.


                                                   STRUCTURA TERITORIALĂ A INSTITUȚIEI

      
   

  Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6
  Sediul Administrativ​

  Str. Hanul Ancuţei nr. 4, Sector 6, Bucureşti
  Telefon / Fax: 021.434.13.31
  Telefon: 021.434.13.07
  E-mail: [email protected]
  Web: www.evidentapersoanelor6.ro

*  La sediul administrativ din strada Hanul Ancuţei nr. 4 nu se depun și nu se eliberează documente ce privesc activitatea de evidență a persoanelor și stare civilă.


Biroul nr.1 / Secţia 20 Poliţie
Str. George Mihail Zamfirescu nr. 52
Sector 6, Bucureşti

Telefon / Fax: 021.221.55.48


Biroul nr. 2 / Secţia 21 Poliţie
Str. Dezrobirii nr. 37
Sector 6, Bucureşti

Telefon / Fax: 021.433.02.01


Compartimentul nr.3 / Secția 22 Poliție
Str. Braşov nr. 19, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.440.32.23


Biroul nr. 4 
Sos. Virtuţii nr. 1 – 3
Sector 6, Bucureşti

Telefon / Fax: 021.430.02.92


Compartimentul nr.5 / Secția 25 Poliție
Aleea Callatis nr.1a, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.444.06.48


Compartiment Mopeduri
Str. Drumul Taberei nr 18, Sector 6, București
Complex Orizont – etajul 1

Telefon: 0728.98.00.46


Serviciul de Stare Civilă
Str. Drumul Sării nr. 85, Sector 6, București
Telefon: 021.410.57.08; Fax: 031.100.47.69