IMPORTANT

      ~  în domeniul evidenței persoanelor ~

      În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.41/30.06.2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, taxa extrajudiciară de timbru se percepe doar în următoarele cazuri:

         –   eliberarea cărții de identitate ca urmare a schimbării domiciliului (în aceeasi localitate, dintr-o localitate în alta și din străinătate în România);

         –   preschimbarea buletinelor de identitate ( B. I. );

         –   înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței.

 


IMPORTANT

         ~  în domeniul stării civile ~

      În conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR.41/30.06.2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, nu se percepe taxă extrajudiciară de timbru, pentru următoarele categorii de activități:

         –   înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei;

         –  transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine;

         –  reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă;

         –  eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.


                                                                                                                                                                                                     .

STRUCTURA TERITORIALĂ A INSTITUȚIEI

 

DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 6 – Sediul Administrativ
Str. Hanul Ancuţei nr. 4, Sector 6, Bucureşti

Program: Luni – Joi: 8.00 – 16.30 Vineri: 8.00 – 14.00

Telefon / Fax: 021.434.13.31
Telefon: 021.434.13.07
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.evidentapersoanelor6.ro
Mijloace de transport: troleibuz 61, 62, autobuz 136, 137,138, 336
La sediul administrativ din strada Hanul Ancuţei nr. 4 nu se depun și nu se eliberează documente ce privesc activitatea de evidența persoanelor și starea civilă.
                                                            

  BIROUL Nr.1 / Secţia 20 Poliţie
Str. George Mihail Zamfirescu (fostă Fălciu) nr. 52 Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.221.55.48;  Mijloace de transport: tramvai 41, autobuz 162, 163, 178, metrou stația Crângași

                                                                                                                                                       

BIROUL Nr.2 / Secţia 21 Poliţie
Str. Dezrobirii nr. 37, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.433.02.01;  Mijloace de transport: troleibuz 61, 62, autobuz 106, 136, 137, 138, 336, metrou stația Gorjului

                                                                                                                                                                                     

COMPARTIMENTUL Nr.3 / Secţia 22 Poliţie
Str. Braşov nr. 19, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.440.32.23; Mijloace de transport: tramvai 41, troleibuz 90, 91, 93, autobuz 268

                                                                                                                                                                                          .

   BIROUL Nr. 4 
Sos. Virtuţii nr. 1 – 3, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.430.02.92; Mijloace de transport: tramvai 41, autobus 162, 163, 178, metrou stația Lujerului

                                                                                                                                                                                                  .

COMPARTIMENTUL Nr.5 / Secţia 25 Poliţie 
Aleea Callatis nr. 1A, Sector 6, Bucureşti
Telefon / Fax: 021.444.06.48; Mijloace de transport: autobuz 305, 168

                                                                                                                                                                                                  .

COMPARTIMENTUL MOPEDURI
Str. Drumul Taberei nr 18, Complex Orizont – etajul 1
Telefon: 0728.980.046

                                                                                                                                                                                 .

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Str. Drumul Sării nr. 85, Sector 6, București
Telefon: 021.410.57.08; Fax:  021.367.56.20; Mijloace de transport: tramvai 8, 11, 25, 47, troleibuz 69, 90, 91, 96, autobuz 126, 168, 268, 368